tietosuojasi

  1. Henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja säilytetään huolella eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.
  2. Antamalla yhteystietosi annat Osuuskunta Tähtilasten yrittäjälle luvan lähettää sinulle tietoa Tähtilasten toiminnasta ja palveluista.
  3.  Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi lupa.
  4. Voit lukea tarkemmin Osuuskunta Tähtilasten asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä alta.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1 REKISTERIN NIMI

Osuuskunta Tähtilasten asiakasrekisteri

 

2 KUKA PITÄÄ REKISTERIÄ

Osuuskunta Tähtilapset
y-tunnus: 2901049-9

Tanja Ali-Yrkkö, tanja@tahtilapset.fi (osuuskunnan ainoa yrittäjäjäsen)

 

3 MIKSI REKISTERIÄ PIDETÄÄN

Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Henkilötietokäytäntö koskee niitä henkilötietoja, jotka olet antanut Osuuskunnalle ostaessasi sen palveluja tai tuotteita tai liittyessäsi postituslistalle Osuuskunnan käyttämissä verkkopalveluissa.

Osuuskunnan asiakasrekisteri sisältää vain sinun itse luovuttamia tietoja. Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: tilausten, ostosten, laskutuksen, perinnän, toiminnan kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muissa asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä toimenpiteissä.

 

4 MITÄ TIETOJA REKISTERI SISÄLTÄÄ

Henkilötietosi sisältävät tai ne voivat sisältää:

– nimesi
– yhteystietosi (sähköposti-, laskutus-, postitusosoitteesi, puhelinnumerosi, yhteystietosi verkkopalveluissa)
– käyttötietosi: mitä palveluja tai tuotteita olet ostanut Osuuskunnalta
– muita antamiasi tietoja

 

5 MISSÄ TIETOJASI KERÄTÄÄN

Osuuskunta Tähtilapset kerää henkilötietojasi käyttäessäsi sen palveluja joko verkossa tai reaalielämässä.

 

6 LUOVUTETAANKO TIETOJASI TAI SIIRRETÄÄNKÖ NIITÄ EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietojasi ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin Osuuskunnan ulkopuolisille tahoille ellet ole itse antanut siihen lupaa. Tietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Tietojasi ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 MITEN TIETOSI SUOJATAAN

Asiakastietosi kerätään Osuuskunnan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

 

8  KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN

Henkilötietojasi säilytetään aktiivisen asiakassuhteen ajan ja sen loputtua seuraavat viisi (5) vuotta.

Henkilötietosi poistetaan sitä pyytäessäsi tai viiden vuoden määräajan kuluttua manuaalisesti kaikista Tähtilasten käyttämistä järjestelmistä ja kanavista.

 

9  SINULLA ON OIKEUS TARKISTAA TIETOSI

Sinulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Halutessasi lähetä tarkastuspyyntösi sähköpostilla kohdassa 2 kerrottuun sähköpostiosoitteeseen.

Voit antaa Osuuskunnalle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

 

10 MUUT OIKEUTESI HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Ja sinulla on oikeus vaatia kaikkia sinua koskevien henkilötietojen poistamista asiakasrekisteristä asiakassuhteen päätyttyä. Halutessasi lähetä pyyntösi kohdassa 2 kerrottuun sähköpostiosoitteeseen.

Sinulla on oikeus saada ilman aiheetonta viivettä ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta, jos tästä oletetaan aiheutuvan korkea riski tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyville oikeuksillesi. Saat ilmoituksen tästä antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.